ZAPROSZENIESESJE TEMATYCZNEZGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE

SESJE TEMATYCZNE

ZGŁOSZENIE

Komitet organizacyjny

dr Magdalena Gajewska – Uniwersytet Gdański

dr Jacek Mianowski – Uniwersytet Gdański

Zofia Lisiecka – prezes Fundacji Edukacyjnej ODiTK

dr…

Read More
Opłaty

 

Opłata konferencyjna350 zł

Opłaty proszę dokonywać na konto Uniwersytetu Gdańskiego:

nr konta dla konferencji Dz. i ich…

Read More
Ważne terminy

Terminy:

20 marca- termin nadsyłania abstraktów

30 kwietnia- termin uiszczenia opłaty konferencyjnej

30 maj- termin nadsyłania proponowanych  do publikacji artykułów

Read More
Kontakt

Propozycję abstraktów prosimy przesyłać na adres: magdalena.gajewska@univ.gda.pl

Read More
Zaproszenie

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

DZIECI I ICH PODMIOTOWOŚĆ W ZAKŁADACH OPIEKI LECZNICZEJ

 

która odbędzie się w dniach 1– 3 czerwca 2018 r.

na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Przez wiele lat dzieci były wyłączone z podejmowania decyzji medycznych, ponieważ uważano je za niesamodzielne, niekompetentne. Jednak w miarę rozwoju analiz etycznych w zakresie poszanowania praw dziecka  ich udział w podejmowaniu decyzji związanych ze zdrowiem stał się niepodważalną koniecznością wynikającą nie tylko z potrzeby respektowania dziecięcej podmiotowości, ale także ze względu na efektywność procesu leczenia.  Możliwość partycypowania w procesie medycznym przynosi zaangażowanie dziecka w leczenie i  służy poszerzeniu pola strategii radzenia sobie z chorobą.

Potencjalności udziału  dzieci w  decyzjach medycznych są zasadniczo  różne u niemowląt i nastolatków.  Zależą one także od charakterystyki choroby, która dotyka dziecko. Warunki te uniemożliwiają wskazanie jasnych standardów, które pomogłyby ustalić właściwą rolę dziecka w procesie leczenia. Udział ten jest negocjowany w  procesie terapeutycznym między lekarzami, dziećmi i ich opiekunami prawnymi. O ile jest to proces budzący wątpliwości w przypadku terapii niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym, to dorastanie dzieci (wkraczanie w wiek późno szkolny, okres dojrzewania), jest procesem implikującym  rozwijanie stref samostanowienia. Szacunek do dzieci i nastoletnich pacjentów powinien na poszanowanie poszanowanie ich rozwijającej się autonomii, zmniejszającej się zależności od rodziców i rodziny,  zaspokajanie potrzeb informacyjnych i emocjonalnych. Takie podejście przyczynia się do wzrostu kompetencji dziecka w chorobie. Oczywiście kompetencje do dokonywania autonomicznych i świadomych wyborów są zależne od przedmiotu i rodzaju decyzji. Ogólnie rzecz ujmując, im większy poziom ryzyka i szkody, tym potrzebne są większe kompetencje. Ale jeśli nawet dzieci nie osiągnęły jeszcze dojrzałości decyzyjnej, to kluczowe jest poszanowanie ich poufności, intymności, prawdy i zaufania oraz prawa do informacji.

Celem naszej konferencji, jest zdiagnozowanie, w jakim stopniu Zakłady Opieki Leczniczej w Polsce mają możliwość wspierania rozwoju decyzyjności dzieci oraz stwarzania warunków, w których może zostać wyrażona podmiotowość dziecka. Jak bardzo zmieniły się polskie placówki medyczne przez ostatnie lata? Szpital  dla wielu osób jest miejscem życia. Jego architektura, funkcjonowanie, umiejscowienie wywierają duży wpływ na biografię pacjentów.

Zapraszamy Państwa, by w trakcie konferencji zaprezentować zarówno programy teoretyczne takie jak np. filozofie organizacji podejmowane przez poszczególne placówki i instytucje ale także praktyki medyczne, w których ważnym zagadnieniem jest podmiotowość dzieci. Chcemy zobaczyć Zakład Opieki Leczniczej oczami dzieci i osób, które w nim pracują.  Do udziału w konferencji, która będzie debatą na temat tego, co możemy zmieniać w Zakładach Opieki Leczniczej aby wspierać podmiotowość młodych pacjentów zapraszamy pedagogów, socjologów, lekarzy, pielęgniarki, terapeutów, personel wspierający architektów, organizacje działające na rzecz dzieci oraz najważniejsze osoby – dzieci, które są pacjentami.

Propozycję abstraktów prosimy przesyłać na adres: magdalena.gajewska@univ.gda.pl