Komitet organizacyjny

dr Magdalena Gajewska – Uniwersytet Gdański

dr Jacek Mianowski – Uniwersytet Gdański

Zofia Lisiecka – prezes Fundacji Edukacyjnej ODiTK

dr hab. prof US Urszula Kozłowska – Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Beata Bugajska – Uniwersytet Szczeciński

dr Elżbieta Pieńkowska – Uniwersytet Szczeciński