Opłaty

 

Opłata konferencyjna350 zł

Opłaty proszę dokonywać na konto Uniwersytetu Gdańskiego:

nr konta dla konferencji Dz. i ich pod. w Z O L: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415.

Bardzo ważne:

w tytule przelewu wpisywać tylko „udział w konferencji – z dopiskiem – K 708-18, imię i nazwisko