Sesje tematyczne

W ramach konferencji przewidujemy:

1)Warsztaty dla uczestników

2)Warsztaty dla dzieci

3)Dyskusję z udziałem dzieci, rodziców i pracowników zakładów opieki leczniczej

4) Wystawę prac dzieci-pacjentów

5) Opublikowanie wyników w renomowanych czasopismach naukowych oraz monografii

Propozycję abstraktów prosimy przesyłać na adres: magdalena.gajewska@univ.gda.pl