Ważne terminy

Terminy:

20 marca- termin nadsyłania abstraktów

30 kwietnia- termin uiszczenia opłaty konferencyjnej

30 maj- termin nadsyłania proponowanych  do publikacji artykułów